Schola dziecięca ma próby w każdą środę o godz. 18.00 w salce parafialnej.

(W ferie nie mamy prób, spotykamy się po feriach)

Serdecznie zapraszamy