XXIX  NDZ. ZWYKŁA   –  20 X 2019 r.

8.30      + Rafała Sarnowskiego.

10.00    50 rocz. ślubu Zofii i Wiesława Wójcików.

11.30    + Jana Wiktora; Mariannę i Kazimierza Brysik; Rozalię Łęcką.

13.00    + Janinę Walecką [ 23 r. śm.].

18.00    + Helenę i Kazimierza Wasilewskich; Barbarę Malarską.

                                                                                       

PONIEDZIAŁEK –  21 X 2019r.

7.00      Za parafian.

18.00    13 rocz. urodzin Kamila Florczaka.

 

WTOREK –  22 X 2019r. Wsp. Św. Jana Pawła II.

7.00      + Pawła Gondzio i zm. rodziców.

18.00    O łaskę zdrowia dla Krystyny, Longina, Piotra, Małgorzaty i Maryli.

                                                                                   

ŚRODA  – 23 X 2019r.

7.00      + Annę i Ludwika Kotlarskich.

18.00    + Jana Suligę i zm. z r. Suligów; Wojciecha Krzemińskiego i zm. z r. Kociszewskich.

 

CZWARTEK – 24 X 2019r.

7.00      + Halinę Miłosz.

18.00   + Ryszarda Nowaka [ p. 12 VI br.] – od uczest. pogrzebu.

 

PIĄTEK – 25 X 2019r.

7.00     

18.00    + Mirosławę Marczyk i zm. z r. Jarmużków i Marczyków.

 

SOBOTA – 26 X 2019r.

7.00      21 rocz. ślubu Danuty i Brunona Bryczkowskich.

14.00    Ślub rzymski: Katarzyna Adamiak – Jakub Stanisławski + Chrzest.

16.00    Ślub rzymski: Daria Stelmaszczyk – Michał Mazurowski.

18.00    + Ewę Zaborską [ 2 r. śm.].