II NDZ. ZWYKŁA  –  19 I 2020 r.

8.30      + Mariann, Feliksa i Mieczysława Cieślaków; Eugeniusza Zielińskiego.

10.00    + Marię i Zdzisława Kubiczów; Jana i Antoninę Białków; Eugenię i Stefana Kubiczów.

11.30    + Witolda [ 4 r. śm.] i Barbarę Szemraj.

13.00    Za parafian.

18.00    + Zenona Maja [ 3 r. śm. ] i zm. z r. Majów.

                                                                                       

PONIEDZIAŁEK –  20 I 2020r.

7.00      O uwolnienie od przekleństwa i złego ducha dla Tadeusza Grzelaka.

18.00    + Leokadię i Edwarda Korowajskich.

 

WTOREK –  21 I 2020r. Wsp. Św. Agnieszki.

7.00      O uwolnienie od przekleństwa i złego ducha dla Tadeusza Grzelaka.

18.00    + Annę Żak [ 10 r. śm.] i Alfredę Woźniak [ 32 r. śm.].

                                                                                    

ŚRODA  – 22 I 2020r.

7.00      + Władysławę Kot.

18.00    + Mariana i Teresę Czechowskich.

 

CZWARTEK – 23 I 2020r.

7.00      + Bożenę i Kazimierza Woś; Irenę i Kazimierza Owczarek.

18.00   + Teresę Fijałkowską [ 1 r. śm.].

 

PIĄTEK – 24 I 2020r. Wsp. Św. Franciszka Salezego.

7.00      + Krystynę Siwicką [ p. 20 I br.].

18.00    + Helenę Marciniak [ 7 r. śm.] [ o dar światłości wiekuistej i pokoju wiecznego].  

 

SOBOTA – 24 I 2020r. Święto Nawrócenia Św. Pawła Ap.  

7.00      50 rocz. urodzin Mirosława Natkańskiego oraz o łaskę zdrowia dla Żanety Wachnik.

18.00    W int. Julii Zawadzkiej w 25 rocz. urodzin o Boże Bł. i Dary Ducha Św. w pełnionej

            posłudze lekarskiej.