Szanowni Parafianie

Jeśli ktoś chciałby wspomóc dalszą budowę naszej świątyni, lub wpłacić ofiarę na inny cel, np. na bieżące utrzymanie świątyni, to może to zrobić wpłacając dowolną kwotę na poniższe konto:

Bank PeKaO S.A. XI o/Łódź
65 1240 3073 1111 0000 3472 8970

Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać