Chór przy parafii św. Jana XXIII w Łodzi na Janowie powstał we wrześniu 2004 r.

        Inicjatorem i pierwszym prezesem został miłośnik śpiewu chóralnego p. Bogdan Oleś. Kierownictwo muzyczne nad chórem objął organista p. Krzysztof Błaszczyk. Przez miesiąc chór pracował nad repertuarem, inauguracyjny występ zespołu odbył się podczas Mszy św. odpustowej w październiku 2004 r. 

W 2015 r. prezesem chóru został p. Jarosław Paczyński.

Od 2017 r. chór prowadzi p. Wacława Ogińska.
       Repertuar chóru to utwory na różne okresy liturgiczne - Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, pieśni maryjne i inne /hymny, responsoria na Boże Ciało, Pasja, kantaty, .../.
         Opieką i duchowym wsparciem jest dla zespołu nasz Proboszcz Ks. Kan.Wojciech  Anglart.
Patronką muzyki i śpiewu chóralnego jest św. Cecylia, której wspomnienie celebrowane jest 22 listopada.

     Msza św. z udziałem chóru odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 11.30 (w okresie od września do czerwca).
Próby chóru odbywają się w czwartki o godz. 18.30   w salce parafialnej, podczas których członkowie uczą się nowych utworów i rozwijają swoje umiejętności wokalne.


Św. Augustyn napisał: "Kto śpiewa dwa razy się modli".

Wszystkich, którzy chcą śpiewać w zespole o wyższym stopniu wtajemniczenia /4 głosy/ zapraszamy do uczestnictwa we wspólnej modlitwie wyrażanej śpiewem.Czekamy!