Liturgiczna Służba Ołtarza
Parafii Św. Jana XXIII w Łodzi

Bycie ministrantem/lektorem w parafii to szczególne wyróżnienie dla młodego człowieka. Wyjątkowe wyróżnienie, ale również powołanie. Święty Jan Paweł II w swoim przemówieniu do Służby Liturgicznej w 2001 r. powiedział: ”Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą.

Członkowie LSO dbają, aby liturgia była piękna i godnie sprawowana - czytają lekcje, dzwoniąc dzwonkami oznajmiają przyjście Chrystusa, rozkładają na Ołtarzu kielich, niosą patenę. Ministrant przez wypełnianie swojej funkcji, sam staje się znakiem dla ludzi. Ministrant nie ogranicza swojej służby jedynia do murów świątyni - służba ministranta musi "promieniować na otoczenie, w którym żyje na co dzień: na szkołę, rodzinę i inne dziedziny życia społecznego. Ten bowiem, kto może służyć Jezusowi Chrystusowi w Kościele, musi być Jego świadkiem także w świecie." (św. Jan Paweł II)

Bycie ministrantem to nie tylko uświetnianie liturgii, ale również formacja duchowa, modlitwa i tworzenie wspólnoty, zbiórki, rekreacja (zbiórki sportowe), spotkania integracyjne, wyjazdy i wiele innych!Jeśli  chcesz poznać bliżej Chrystusa,
Jeśli chcesz służyć przy ołtarzu Pana,
Jeśli chcesz dołączyć do naszej Wspólnoty, z nami cieszyć się Jego obecnością, 
Jeśli chcesz poznać nowych rówieśników i przeżyć wspaniałą przygodę

Przyjdź do zakrystii i zapisz się!


Pamiętaj!

Nigdy nie jest za późno,
aby zostać ministrantem!


Zapraszamy wszystkich chłopców i młodzieńców
(z zasady od 2 klasy szkoły podstawowej)

Więcej informacji w zakrystii!

 

Św. Jan Paweł II do ministrantów:
"Wypełniając waszą służbę liturgiczną, jesteście współpracownikami kapłana, ale przede wszystkim jesteście sługami Jezusa. Zachęcam więc was, abyście pielęgnowali głęboką przyjaźń z Nim, uznając w Nim prawdziwego przyjaciela, który jest przy waszym boku tak w pięknych, jak i w trudnych chwilach. Pamiętajcie: On potrzebuje dzieci i młodzieży, którzy oprócz służby przy ołtarzu, staną się także sługami ołtarza, oddając się całkowicie na jego służbę, aby głosić Ewangelię i rozdzielać łaskę Bożą w całym świecie."


Duszpasterz: Ks. Tomasz Król